علاج درد، طبیبان آشنا دانند !...


شب تاریک و سنگستان و ما مست..
قدح از دست ما افتاد و نشکست!!..
نگهدارنده اش نیکو نگهداشت...
وگرنه صد قدح نفتاده، بشکست!!...
سال نو را تبریک میگوییم،همراه با نامگذاری:اقتصادملی واقتدار فرهنگی وبه امید گامهای بلند اقتصادی وکارآفرینی بهینه شروع میکنیم بانام ویاد خداوند بزرگ مرتبه...باشد که موفقیتان چراغ راه امید ماباشد...
                                                                                                                      
 استفاده از
مشاوره فوق تخصصی مشاورین گروه صنعتی تهران صنعت،که حاصل سالها تجربه

 متبحرانه و سابقه طولانیست،موفقیتتان را تضمین کنید!!.. جلوگیری از شکست شما درسرمایه گذاری

تولیدی وصنعتی،همچون موم در دستان ماست!!!..
 


                   وب سايت گروه صنعتی تهران صنعت
                         دوشنبه، 30 آبان ماه ، 1390


ارسال توسط tehransanat
بازدید : 10906 مرتبه