علاج درد، طبیبان آشنا دانند..

باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟...
باز این چه نوحه وچه عزا و چه ماتم است؟...


                   وب سايت گروه صنعتی تهران صنعت
                         دوشنبه، 30 آبان ماه ، 1390


ارسال توسط tehransanat
بازدید : 12731 مرتبه